Ban Giám Hiệu nhà trường


 

 

 

Hiệu Trưởng : PGS.TS Lê Văn Hùng 

 

 

 

 

- Phụ trách công tác tài chính, hành chính, quản trị, thông tin truyền thông, kiểm định đảm bảo chất lượng và các khoa

- Trực tiếp làm trưởng Khoa Kinh tế và Quản trị kinh doanh

- Số điện thoại liên hệ: 0983 300 036

 

 

 

 

 

 

 

 Phó Hiệu Trưởng: TS. Nguyễn Thị Hoa Lý 

 

 

 

 

- Phụ trách công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế

- Trực tiếp làm Giám đốc Trung tâm Du học Nhật Bản

- Số điện thoại liên hệ : 0966 971 426

 

 

 

 

 

 

 

Phó Hiệu trưởng: Ths. Nguyễn Văn Tạo 

 

 

 

 

- Phụ trách công tác đào tạo ngắn hạn, tuyển sinh, thi đua khen thưởng, công tác sinh viên.

- Trực tiếp làm Giám đốc Trung tâm Giáo dục Cộng Đồng.

- Số điện thoại liên hệ : 0903 292 906

 

 

 

 

 

 

 


Like và share bài viết:
Copyright Copyright © 2016 bản quyền thuộc về đại học Thành Đông thiết kế bởi Thiết kế web chuẩn seo | Thiết kế web