Danh sách giảng viên cơ hữu tham gia giảng dạy các học phần của ngành Thú Y

Danh sách giảng viên cơ hữu tham gia giảng dạy các học phần của ngành Thú Y


 

 

TT

 

Họ và tên, năm sinh, chức vụ hiện tại

 

Chức danh khoa học, năm phong

 

Chuyên ngành đào tạo

 

Học phần/ môn học

 

Số tín chỉ dự kiến

 

Ghi chú

 

1

 

  Lê Văn Hùng,

  1955,

  Giảng viên chính

 

PGS, 2001;

TS, 1996

 

Thú Y,

Miễn dịch học

   Miễn dịch học thú y

3

 

  Bệnh truyền nhiễm thú y

4

  Dịch tễ học thú y

3

 

2

 

  Nguyễn Văn Cảm, 1950,      Phó khoa

 

TS, 2000

 

Thú Y,

Nông nghiệp

   Giải phẫu động vật

4

 

  Bệnh lý học thú y

4

  Chẩn đoán bệnh thú y

3

 

3

 

  Nguyễn Thị Hoa Lý,

 1955, Trưởng Khoa

 

TS, 1994

 

Thú Y

  Sinh lý động vật

4

 

  Động vật học

3

  Bệnh truyền nhiễm thú y

4

 

4

 

  Bùi Thị Tho,

 1954, Giảng viên

 

PGS, 2007 ; TS, 1997

 

Thú Y

   Miễn dịch học thú y

3

 

  Vi sinh vật thú y

3

  Ký sinh trùng và bệnh ký sinh trùng thú y

4

 

5

 

  Nguyễn Thị Phước Nhuận,    Giảng viên

 

  PGS, 1991;

TS, 1984

 

Chăn nuôi Thú Y,

Nông nghiệp

  Hóa sinh đại cương

3

 

  Chăn nuôi gia cầm

2

  Chăn nuôi lợn

2

 

6

 

  Nguyễn Bá Dụng,

  1955, Giảng viên

 

BSCK II, 2007

 

Y Khoa

   Vi sinh vật đại cương

2

 

  Vệ sinh an toàn thực phẩm nguồn gốc động vật

2

 

7

 

  Nguyễn Thị Ngọc Vân,   

  1947, Giảng viên

 

 

BSCK I, 1985

 

Dược lý, Y Khoa

  Mô phôi

2

 

  Phương pháp thí nghiệm

2

  Dược lý học thú y

3

 

8

 

  Lương Trần Khuê, 1958,      Giảng viên

 

 

TS, 2001

 

Y Khoa

   Bệnh nội khoa

3

 

  Bệnh ngoại khoa thú y

4

 

9

 

  Lường Văn Hảo, 1987,       giảng viên

 

ThS, Việt Nam, 2017

 

Thú y

  

   Bệnh học thủy sản

  Tổ chức và phôi thai học

3

2

 

 

10

 

  Mai Thùy Dương, 1981,     giảng viên

 

ThS, Việt Nam, 2017

 

Thú y

  Kiểm nghiệm thú sản

  Dinh dưỡng động vật

3

2

 

 

11

 

  Đàm Thị Vui, 1985,

  giảng viên

 

ThS, Việt Nam, 2015

 

 

Thú y

 

  Chăn nuôi trâu, bò

  Bệnh chó, mèo

2

2

 

 

12

 

  Âu Xuân Khoa, 1983,

  giảng viên

 

ThS, Việt Nam, 2017

 

Thú y

 

  Thức ăn gia súc

  Dược lý học lâm sàng thú y

 

2

2

 

 

13

 

  Vũ Thị Lan Hương, 1982,    giảng viên

 

 

ThS, Việt Nam, 2007

 

Thú y

   Bệnh lây truyền giữa người và động vật

  Quản lý bệnh dịch đàn gia súc

2

2

 

 

14

 

  Lê Thế Hoàng, 1951,       Giảng viên

 

Tiến sĩ, Việt Nam, 1995

 

Kinh tế

  Quản trị nông trại

2

 

  Quản trị doanh nghiệp

2

  Marketing căn bản

2

 

15

 

  Vũ Đức Long,

  1954, Giảng viên

 

Tiến sĩ, Liên Bang Nga, 1995

 

Luật

 

  Pháp luật đại cương

 

3

 

 

16

  

  Đỗ Thị Ngọc Tuyết, 1959,      Giảng viên chính

 

Tiến sĩ, Việt Nam, 2005

 

Luật

 

  Luật thú y

 

2

 

 

17

 

  Nguyễn Tiến Mạnh, 1953

 

TS, Bungaria, 1989

 

Kinh tế

  Kinh tế nông nghiệp

2

 

  Hệ thống nông nghiệp

2

  Xã hội học đại cương

2

 

18

 

  Nguyễn Văn Tạo, 1954,        Giảng viên

 

Ths, Việt Nam

 

  Quản lý Giáo  dục

   Kỹ năng giao tiếp

2

 

  Kỹ năng làm việc nhóm

2

  Kỹ năng soạn thảo văn bản tiếng Việt

2

 

19

 

 

  Hà Thị Thảo, 1987, Giảng viên

 

Ths, Việt Nam, năm 2014

 

Toán ứng dụng

 

  Xác suất thống kê

 

3

 

 

  Toán cao cấp

 

3

 

20

 

  Phạm Thu Thuận, 1981, Giảng viên

 

Ths, Việt Nam

 

Công nghệ

thông tin

    

  Tin học Đại cương

 

3

 

 

 

21

 

 

 

  Nguyễn Thị Nhung, 1991,      Giảng viên

 

 

CN, Việt Nam, 2013

 

 

Tiếng Anh

  Anh văn I

3

 

  Anh văn II

3

  Anh văn  III

3

 

22

 

  Hà Đình Cầu, 1981

  Giảng viên

 

CN, Việt Nam, 2003

 

Sư phạm TDTT

 

  Giáo dục Thể chất

 

10

 

 

Like và share bài viết:
Copyright Copyright © 2016 bản quyền thuộc về đại học Thành Đông thiết kế bởi Thiết kế web chuẩn seo | Thiết kế web du học