Chuẩn đầu ra trình độ cao học các ngành đào tạo

Chuẩn đầu ra trình độ cao học các ngành đào tạo


Căn cứ quyết định số 3419/ QĐ - BGDĐT ngày 7-9-2015 của Bộ trưởng bộ giáo dục đào tạo về việc giao cho trường Đại Học Thành Đông đào tạo trình độ Thạc sỹ. Trường đại học Thành Đông quyết định ban hành chuẩn đầu ra trình độ cao học các ngành đào tạo.


Like và share bài viết:
Copyright Copyright © 2016 bản quyền thuộc về đại học Thành Đông thiết kế bởi Thiết kế web chuẩn seo | Thiết kế web du học