Chuẩn đầu ra các ngành Đào tạo

Chuẩn đầu ra các ngành Đào tạo


Căn cứ quyết định số 65 / QĐ-ĐHTĐ, Trường Đại học Thành Đông quyết định ban hành chuẩn đầu ra trình độ đại học các ngành đào tạo 


Like và share bài viết:
Copyright Copyright © 2016 bản quyền thuộc về đại học Thành Đông thiết kế bởi Thiết kế web chuẩn seo | Thiết kế web du học