Chiến lược phát triển trường Đại học Thành Đông giai đoạn 2015-2025

Chiến lược phát triển trường Đại học Thành Đông giai đoạn 2015-2025


Trường Đại học Thành Đông là trường đại học đa ngành, đa hệ đào tạo, được thành lập theo quyết định số 1489/QĐ-TTg ngày 17-9-2009 của Thủ tướng Chính phủ; Trường trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo và chịu sự quản lý theo lãnh thổ của UBND tỉnh Hải Dương

Like và share bài viết:
Copyright Copyright © 2016 bản quyền thuộc về đại học Thành Đông thiết kế bởi Thiết kế web chuẩn seo | Thiết kế web du học